Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE VOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffe van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Voorwaarden worden, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

Download de algemene voorwaarden: Metaalunievoorwaarden